SCREEN STORY - En god historie godt fortalt
SCREEN STORY - En god historie godt fortalt

Workflow

SCREEN STORY WORKFLOW

STANDARDPROSJEKT

Lagring av video tar mye plass, det er viktig at vi gjør aktive valg av opptaksformat.

Disse innstillingene gjelder de aller fleste opptak, med mindre noe annet er spesifisert. For nyheter og sport gjelder andre innstillinger. Se flere unntak nederst.

SONY FS-7
REC-FORMAT: 1920x1080 25p (50mbps)
CODEC: AVC-L


Unntak:
Greenscreen - bruk AVC-I
Nyheter og sport - bruk 50i
LIVE på nyheter - bruk Gamma: Standard, master gamma: -35, Matrix: Preset select: F55 709 like

CANON C300 MK II
RESOLUTION/COLOR SAMPLING : 1920x1080 YCC422 10bit
FRAME RATE: 25.00P
BIT RATE: 50mbps Long GOP
CUSTOM PICTURE: Canon Log 3 : C.Gamut

Unntak:
Greenscreen - bruk 160 Mbps Intra-Frame
Nyheter og sport - bruk 50i

CANON C300 MK I
BIT RATE/RESOLUTION: 50 Mbps 1920x1080
FRAME RATE: 25.00P
NTSC/PAL: PAL
CUSTOM PICTURE: Wide DR

Unntak:
Nyheter - bruk 50i

SIGNALPROSJEKT

I noen tilfeller har vi kunder som er opptatt av at opptakene skal være “future proof”, eller at produktet skal være av ypperste kvalitet.
Her vil det være opp til hver enkelt hva slags kodeker og oppløsning man skal bruke.

PROXY

Bruk av proxyfiler er en effektiv arbeidsmetode
når man jobber med store eller veldig komprimerte filer.

Grunnprinsippet til proxyfiler er at man tar videoen, nedskalerer den, slik at maskinen ikke trenger å lese like mye data for å spille av det samme materialet.
Under kan du se en video om hvordan man lager proxyfiler i Premiere. (Vi fant ingen korte tutorials på nettet, så vi lagde en selv.)

Kort oppsummert:
• Velg råmaterialet du vil ha proxyfiler til
• Høyreklikk -> Proxy -> Create Proxies
• Velg format og plassering og velg OK.
• La Media Encoder jobbe seg gjennom materialet.
• Gå til “Button Editor” under Programvinduet, legg til knappen “Toggle Proxies”.
Gratulerer du kan nå å bruke proxyfiler!

RUTINER FOR LAGRING

For at prosjekthåndtering skal fungere optimalt,
er det viktig med en felles standard for navn og plassering.


Når man skal overføre materialet til f.eks RAID er det viktig at det skjer på riktig måte. Hvert prosjekt har en kunde som materialet skal ligge under, så hvis du er i tvil, ta kontakt med prosjektleder. I kundemappen lager man som regel en ny mappe til hvert prosjekt, den skal navngis slik: “ååååmmdd navnpåprosjektet”, f."eks “20190124 Campusfilm”.

 
Screen Shot 2019-01-24 at 08.53.52.png

I prosjektmappen lager man nye mapper, alt etter behov. Her er et eksempel på hva en prosjektmappe inneholder.
Dokumenter: Her lagres alt av informasjon om prosjektet, f.eks prosjektbeskrivelse, og annen info om prosjektet.
Grafikk: Her skal f.eks logoer, fonter og annen grafikk lagres.
Musikk: Selvforklarende. Hvis du har musikk fra flere bibliotek, kan det være lurt å lage nye mapper som sier noe om hvor de kommer fra.
Premiere Prosjekt/Prosjektfiler: Her lagrer man prosjektfilene til prosjektet. Sørg for at det er oversiktlig for nestekvinne som evt. skal overta prosjektet. Unngå filer som “Copy of Campusfilm_1_recovery”. Hvis du trenger backup av gamle prosjektfiler, lag en ny undermappe som heter f.eks “Arkiv”.
Råstoff/råmateriale: Her lagres alt av råmateriale.